24.01.2022

Feedback på indtastningerne i KMS Dansk Anæstesi DataBase `DAD` og Bookingsystemet ORBIT

DAD BBH data opdateret:         21/5  2015 -

DAD ZOV BBH opdateret           21/5 2015

ORBIT BBH data opdateret:     2/4  2017
ORBIT FRH data opdateret:     2/4  2017
ORBIT BBH ZOV data opdateret t.o.m. september 2014

CIS nøgledata opdateret t.o.m marts 2015.

Anæstesi Assistance & -Tilsyn opdateres løbende.

  Der er nu en DAD ALIAS operationsliste.

Se en liste over dataelementerne i KMS der er baggrunden for DAD Feedback.
Se en liste over dataelementerne i KMS der er baggrunden for ORBIT Feedback.

Se oversigten over Klinisk Indikatorer i DAD.
Indikatorrapporten er et internt arbejdsredskab der sammenligner BBH med andre hospitaler

Orbit - Udskiftningstider er der tilføjet en farvebjælke, der angiver ventetid på opvågningsplads (eller portør) for at belyse problematikken med spidsbelastninger på ZOV.

Det er nu muligt at lave et ALIAS hvor man samler alle de navne man har fået under indtastning.
Gå ind under ALIAS - søg og gem og find frem til dine forskellige betegnelser. Gem dem under et nyt navn. Man har brug for brugerid og password som til Test din Viden  og Utilsigtede hændelser. Når man har gemt kan man gå til ALIAS - din produktion og se liste over anæstesier fordelt på operationskode, prioritering og anæstesiform.
Er det ikke muligt at få en operationskode fra kirurgen så skriv på huskesedlen med tekst hvad indgrebet var - så er det muligt senere at finde en kode der kan bruges i vores statistikker - hvis der blot tastes K, kan vi ikke fordele vores ydelser på K,M eller eksternt.


[ Rediger Teksten ]