DAD Uddata Data Elementer i KMS  05.08.2021
# Betegnelse Forklaring
1 N  
2 Personnummer Bør udelades
3 Patient Navn Bør udelades
4 Køn  
5 Cpr Status  
6 Cpr?status Dato  
7 Civilstand Død?
8 Alder I År Ved Anæstesien  
9 Startdato  
10 Årstal  
11 Afdeling  
12 Hospital 1309
13 Region  
14 Sks Afsnit I Kms  
15 Id Kontakt Unik nøgle
16 Type Tilsyn 1. Anæstesi
17 Asa Score  
18 Vægt  
19 Højde  
20 Bmi  
21 Rygning  
22 Antal Cigaretter Pr. Dag  
23 Genstande/uge  
24 Forventes Vanskelig Maskeventilation  
25 Forventes Vanskelig Intubation  
26 Luftvejsplan  
27 Anæstesiydelse  
28 Type Generel  
29 Type Regional  
30 Anæstetist 1  
31 Kompetence 1  
32 Anæstetist 2  
33 Kompetence 2  
34 Anæstetist 3  
35 Kompetence 3  
36 Afsnit  
37 Stue  
38 Anæstesi/ydelse Start Tid  
39 Anæstesi/ydelse Slut Tid  
40 Procedure Start Tid  
41 Procedure Slut Tid  
42 Prioritering Akut / Elektiv
43 Procedure 1: Kode + Tekst  
44 Procedure 1: Kode  
45 Procedure 2: Kode + Tekst  
46 Procedure 2: Kode  
47 Procedure 3: Kode + Tekst  
48 Procedure 3: Kode  
49 Intubation  
50 Anden Luftvej  
51 Maskeventilation  
52 Relaxation  
53 Regional Score  
54 Cvk Anlagt  
55 Komplikationer  
56 Kompl.a: Alle  
57 Kompl.o: Alle  
58 Kompl.a Blok, Insufficient Anslag  
59 Kompl.a Durapunktur, Accidentiel  
60 Kompl.a Cvk Fejlplaceret  
61 Kompl.a Lungeødem  
62 Kompl.a Aspiration  
63 Kompl.a Anafylaksi  
64 Kompl.a Forlænget Suxavirkning  
65 Kompl.a Tandskade  
66 Kompl.a Medicinering Fejl  
67 Kompl.a Apparatur Fejl  
68 Kompl.a Malign Hypertermi Mistanke  
69 Kompl.a Kramper  
70 Kompl.a Hjertestop  
71 Kompl.a Anæstesi Afbrudt  
72 Kompl.a Mors  
73 Kompl.a Andet  
74 Kompl.o Urinretention  
75 Kompl.o Cvk Fejlplaceret  
76 Kompl.o Respirationsinsufficiens Uventet  
77 Kompl.o Atelektase  
78 Kompl.o Lungeødem  
79 Kompl.o Pneumothorax  
80 Kompl.o Aspiration  
81 Kompl.o Ami  
82 Kompl.o Anafylaksi  
83 Kompl.o Tandskade  
84 Kompl.o Lejringsskade/nerveskade  
85 Kompl.o Medicinering Fejl  
86 Kompl.o Apparatur Fejl  
87 Kompl.o Huskeanæstesi  
88 Kompl.o Universel Kløe  
89 Kompl.o Øjenskade  
90 Kompl.o Kramper  
91 Kompl.o Hjertestop  
92 Kompl.o Mors  
93 Kompl.o Andet  
94 Opvågning Sted  
95 Start Tid  
96 Sluttid  
97 Slut Dato  
98 Udskrevet Til  
99 Udskrevet Af  
100 Transport Til Udskrivningssted  
101 Blærescannet  
102 Smertebehandlingsplan  
103 Kvalmebehandlingsplan  
104 Højeste Summerede Score  
105 Sum Ankomst  
106 Sum Udskrivning  
107 Opfylder Ikke Udskrivningskriterie  
108 Behandlingsplan Ved Udskrivelse  
109 Tryptase Test Taget  
110 Meldt Til Dansk Cholonesterase Kartotek  
111 Meldt Til Malign Hypertermi Register  
112 Sedation Ankomst  
113 Sedation Udskrivning  
114 Sedation Højeste Delscore  
115 Respiration Ankomst  
116 Respiration Udskrivning  
117 Respiration Højeste Delscore  
118 Saturation Ankomst  
119 Saturation Udskrivning  
120 Saturation Højeste Delscore  
121 Blodtryk Ankomst  
122 Blodtryk Udskrivning  
123 Blodtryk Højeste Delscore  
124 Puls Ankomst  
125 Puls Udskrivning  
126 Puls Højeste Delscore  
127 Smerter Ankomst  
128 Smerter Udskrivning  
129 Smerter Højeste Delscore  
130 Kvalme Ankomst  
131 Kvalme Udskrivning  
132 Kvalme Højeste Delscore  
133 Motorik Ankomst  
134 Motorik Udskrivning  
135 Motorik Højeste Delscore  
136 Diurese Ankomst  
137 Diurese Udskrivning  
138 Diurese Højeste Delscore  
139 Temperatur Ankomst  
140 Temperatur Udskrivning  
141 Temperatur Højeste Delscore  
142 Laryngoskopigrad Efter Cormack&lehane  
143 Kim?kit  
144 Tid I Min. For Samlet Behandling  
145 Intubationsforsøg 1: Teknik  
146 Intubationsforsøg 1: Udført Af  
147 Intubationsforsøg 2: Teknik  
148 Intubationsforsøg 2: Udført Af  
149 Intubationsforsøg 3: Teknik  
150 Intubationsforsøg 3: Udført Af  
151 Intubationsforsøg 4: Teknik  
152 Intubationsforsøg 4: Udført Af  
153 Intubationsforsøg 5: Teknik  
154 Intubationsforsøg 5: Udført Af  
155 Intubationsforsøg 6: Teknik  
156 Intubationsforsøg 6: Udført Af  
157 Intubationsforsøg 7: Teknik  
158 Intubationsforsøg 7: Udført Af  
159 Intubationsforsøg 8: Teknik  
160 Intubationsforsøg 8: Udført Af  
161 Intubationsforsøg 9: Teknik  
162 Intubationsforsøg 9: Udført Af  
163 Intubationsforsøg 10: Teknik  
164 Intubationsforsøg 10: Udført Af  
165 Intubationsforsøg 11: Teknik  
166 Intubationsforsøg 11: Udført Af  
167 Intubationsforsøg 12: Teknik  
168 Intubationsforsøg 12: Udført Af  
169 Intubationsforsøg 13: Teknik  
170 Intubationsforsøg 13: Udført Af  
171 Intubationsforsøg 14: Teknik  
172 Intubationsforsøg 14: Udført Af  
173 Intubationsforsøg 15: Teknik  
174 Intubationsforsøg 15: Udført Af  
175 Opioid  
176 Nsaid  
177 Neuroaxial Blokade  
178 Patient Kontrolleret Opioid  
179 Perifer Nerveblokade  
180 Lokal App. Af Lokalanalgetikum  
181 Epidural Katheter  
182 Smertebehandling Ved Udskrivelse  
183 Dhb  
184 Serotoninantagonist  
185 Dexamethason  
186 Andet  
187 Har Pt. Kaste Op  
188 Kvalmebehandling Ved Udskrivelse  
189 Aldersgruppe  
190 Bmi Gruppe  
191 Ugedag  
192 Måned  
193 Tid På Døgnet For Start Af Anæstesi  
194 Procedure Hovedgrupper  
195 Operationer Hovedgrupper  
196 Operationer Undergrupper  
197 Operationer Indenfor Undergrupper  
198 Tid?an/yd Start Tidspunkt  
199 Tid?an/yd Slut Tidspunkt  
200 Tid?pr Start Tidspunkt  
201 Tid?pr Slut Tidspunkt  
202 Tid?opv Start Tidspunkt  
203 Tid?opv Slut Tidspunkt  
204 Tid An/yd Til Pr (min)  
205 Anæstesitid/ydelsestid (min)  
206 Proceduretid (min)  
207 Opvågningstid (min)  
208 Indi1f: Alle Anæstesier  
209 Indi2f: Alle Kombinationsanæstesier  
210 Indi3f: Alle Generelle Anæstesier  
211 Indi4f: Alle Regional Anæstesier  
212 Indi5f: Alle Sedationer  
213 Indi6f: Korrekt Præmedicinerede  
214 Indi7f: Anæstesi Til Risikopatienter  
215 Indi8f: Akutte Anæstesier  
216 Indi9f: Uventet Vanskelig Intubation  
217 Indi10f: Uventet Let Intubation  
218 Indi11f: Problemer Ved Luftvejshåndtering  
219 Indi12f: Vanskelig Regional Anæstesi  
220 Indi13f: Anæstesier Med Komplikation  
221 Indi14f: Smerter Ved Opvågning  
222 Indi15f: Kvalme Ved Opvågning  
223 Indi16f: Opfylder Udskrivningskriterier/ikke Ved Ankomst  
224 Indi17f: Opfylder Udskrivningskriterier/alle  
225 Indi18f: Mors Indenfor 48 Timer  
226 Kode For Aflysning  
227 Type Blok  
228 Bemærkninger  
229 Dato For Anden Ydelse(procedure)  
230 Tilsyn Sted  
231 Navn/initialer  
232 Dato For Udfyldelse Af Tilsynsskema  
233 Dad2: Aflyst Årsag  
234 Dad2: Aflyst Tid  
235 Dad2: Mallampati Score  
236 Dad2: Intubation Score  
237 Dad2: Primær Larynxmaske  
238 Dad2:komplikation  
239 Dad2:type Komplikation 1  
240 Dad2:sted Komplikation 1  
241 Dad2:type Komplikation 2  
242 Dad2:sted Komplikation 2  
243 Dad2:type Komplikation 3  
244 Dad2:sted Komplikation 3  
245 Dad2:meldt Til Dansk Vanskelig Luftvej Register  
246 Dad2:meldt Til Utilsigtet Hændelser  
247 Skema Kilde  
248 Skema Status  
249 Organisation  
250 Sygdomsområde Id  
251 Dobbelte Registreringer  
252 Ugedag (2)  
253 Gc A3